Senin, 20 Juni 2016

(Habib Idrus Bin Muhammad Alaydrus) Mengenal Istri-istri RASULULLLAH SAW (UMMAHATUL MUKMININ)

SAYYIIDATUNA HAFSHOH


Beliau bernama HAFSHOH binti UMAR bin KHATTAB
Merupakan istri pertama setelah SAYYIDATUNA KHODIJAH.

Beliau mendapat julukan

✅ASH SHOWAMAH : wanita yang gemar berpuasa
✅AL QOWAMAH : wanita yang tidak pernah meninggalkan sholat malam

Dahulu beliau pernah dinikahi oleh KHUNAIS bin HUDZAFAH yang meninggal saat peperangan sehingga membuat SAYYIDATUNA HAFSHOH sangat sedih. 
Beliau menjadi janda di usia 20th. Kemudian oleh kedua orang tua nya beliau diminta menikah lagi. Dan dilamarkan SAYYIDINA ABU BAKAR, dan SAYYIDINA UTSMAN BIN AFFAN, namun tidak mendapat jawaban. Lalu kedua orang tuanya datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadu.
Dan RASULULLAH SAW menginginkan beliau untuk menjadi istrinya. Maka gembiralah orang tua SAYYIDATUNA HAFSHOH dengan kegembiraan yang luar biasa.

Suatu hari RASULULLAH hendak menceraikan SAYYIDATUNA HAFSHOH, sehingga orang tuanya sangat sedih. Lalu turun MALAIKAT JIBRIL dan berkata kepada RASULULLAH rujuklah dengannya, sesungguhnya ia adalah wanita yang rajin berpuasa dan sholat malam.

SAYYIDATUNA HAFSHOH selalu menuntut ilmu setiap hari, dan meletakkan mushaf Al-Qur'an disebelahnya setelah wafat kedua orang tuanya. 
Dan setelah wafatnya RASULULLAH SAW beliau selalu datang ke kediaman RASULULLAH untuk menyendiri dan beribadah disana.
Beliau wafat tahun ke 41 Hijriah dan di maqamkan dipemakaman baqi'.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar