Senin, 12 Desember 2016

Lahirnya sang Penyelamat "NABI MUHAMMAD SAW" (Habib Idrus Bin Muhammad Alaydrus)

Nabi Muhammad saw dilahirkan di Makkah, kira-kira 200 M dari Masjidil Haram, pada senin menjelang terbitnya fajar 12 Rabi’ul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 M. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu itu bala tentara Abrahah dari Yaman menyerang Ka’bah dengan maksud akan meruntuhkannya. Mereka datang dengan mengendarai Gajah. Namun penyerangan itu gagal total karena Allah mengirim burung Ababil yang menjatuhkan batu-batu dari neraka kepada mereka. Seperti yg diceritakan Allah swt pada surat Al Fiil.
SILSILAH KETURUNAN RASULULLAH SAW
#1 Silsilah Nasab Nabi Muhammad dari Sisi Ayah
Nabi Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushoyyi bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maad bin Adnan.

#2 Silsilah Nasab Nabi Muhammad dari Sisi Ibu
Nabi Muhammad putra Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Inilah silsilah Nabi Muhammad Saw yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, yaitu sampai ke Adnan.

banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi mulai saat RASULULLAH SAW berada dalam kandungan hingga beliau dilahirka. antara lain : 
1. saat RASULULLAH SAW berada di dalam kandungan bundanya, Aminah, beliau tidak merasa susah sebagaimana dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Kehamilannya disadari melalui berita dari malaikat yang datang kepadanya ketika beliau sedang tidur. Malaikat mengatakan bahawa beliau telah mengandung seorang Nabi dan Penghulu seluruh umat manusia. Selain itu kehamilannya ditandai dengan haidnya terputus dan berpindahnya cahaya daripada wajah ABDULLAH ke wajahnya.

2. ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah, Allah memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu syurga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Tanah-tanah disekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur, pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Begitu juga hewan-hewan di darat dan di laut sibuk membincangkannya.
3. peperangan Pasukan gajah yang disebut di dalam al-Quran surah al-Fil, datang menyerang kota Mekah. ketika mereka hampir sampai ke tempat tersebut, gajah-gajah itu berhenti dan berundur dengan izin Allah. Namun demikian, sekumpulan burung Ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka sebagaimana yang disebut di dalam al-Qur'an
4. Ibunda AMINAH turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Beliau menadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit. Ia diumpamakan kapas putih yang terapung di angkasa. Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya. Ia berkata "Khabar bahagia untuk saudara, wahai ibu daripada seorang nabi. Puteramu akan menjadi penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Ahmad."
5. Semasa kelahiran Nabi MUHAMMAD SAW ibunda AMINAH ditemani ASIAH (Istri firaun yang beriman dan MARYAM. Dalam hal ini ia merupakan satu isyarat bahawa Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada Nabi ISA AS dan MUSA AS. Keadaan ini diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil bahawa akan datang seorang nabi pada akhir zaman. Semasa baginda dilahirkan, bundanya menyaksikan nur atau cahaya keluar dari tubuh badan baginda. Cahaya tersebut menyinari sehingga ke Istana Busra di Syria. Ia dilihat seolah-olah seperti anak panah bagaikan pelangi sehingga dari jauh kota-kota tersebut dapat dilihat. Ada juga yang berpendapat bahawa cahaya itu datang dan menerangi seluruh dunia. Ini dapat dijelaskan oleh sumber-sumber Arab yang paling awal yang menyatakan bahawa suatu cahaya terpancar dari rahim Aminah apabila baginda dilahirkan. Aminah sendiri melihat baginda dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti seorang yang sedang berdoa. Kemudian bundanya melihat awan turun menyelimuti dirinya sehingga beliau mendengar sebuah seruan "Pimpinlah dia mengelilingi bumi Timur dan Barat, supaya mereka tahu dan dialah yang akan menghapuskan segala perkara syirik". Selepas itu awan tersebut lenyap daripada pandangan IBUNDA AMINAH
6. Dikatakan juga pada malam kelahiran baginda, berhala-berhala yang terdapat di dalam Ka'bah mengalami kerusakan dan kemusnahan.
Menurut riwayat daripada Abdul Mutalib, "Ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Kaabah berkata, "telah lahir nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan mensucikanku daripada berhala- berhala ini dan akan memerintahkan penyembahan Yang Maha Mengetahui."

7. matinya api di negara Parsi yang tidak pernah padam hampir selama seribu tahun saat itu padam dengan sendirinya. Api tersebut merupakan api sembahan orang-orang.
selain itu banyak masih banyak lagi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi saat RASULULLAH SAW dilahirkan.
Semoga sedikit dari banyak peristiwa ini dapat menjadikan bahan perenungan bagi kira sehingga bertambah rasa cinta kita pada RASULULLAH SAW. 
Dikatakan oleh habib Ali Al Habsyi (Pengarang maulid Al-Habsyi/maulid Simtudduror)
"Wajib bagi setiap muslim bergembira atas kelahiran RASULULLAH SAW"

Perbanyaklah Sholawat dibulan Kelahiran RASULULLAH SA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar